среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie plotki z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu i proponowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do stawiania sztachetki z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy proponowane balaski Winylowe na plot i bramę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий